Uitvoerder

PersAdvUitv_wFunctieomschrijving: Uitvoerder

Leidinggevende: Projectleider

Omschrijving van de functie:
Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van een project of meerdere projecten. Leiden van het uitvoeringsteam en het managen van externe partijen.

Resultaatgebieden:
• Zorgen voor de uitvoering van een of meerdere projecten binnen de contractvoorwaarden,besteks- en kwaliteitseisen, planning en werkbegroting, zodanig dat minimaal de vastgestelde resultaatsnorm gehaald wordt en commerciële kansen en mogelijkheden worden gesignaleerd en benut;
• Zorgen voor een optimale inzet van het hem toegewezen uitvoeringsteam (deeluitvoerders, bouwplaatsmedewerkers), zodanig dat de activiteiten effectief en efficiënt plaatsvinden;
• Een bijdrage leveren (op verzoek) aan de werkvoorbereiding ten aanzien van organisatie, werkmethoden, planning, inzet mensen/middelen e.d., zodanig dat een veilige effectieve en efficiënte uitvoering zoveel mogelijk wordt gewaarborgd;
• Aanleveren en bewaken van de administratie van gegevens tijdens de uitvoering van het project ten behoeve van voortgangs- en kostenbewaking;
• Zorgen voor de aanwezigheid van de benodigde productiemiddelen (materiaal en materieel) op het project, opdat de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden;
• Onderhouden en bewaken van contacten met opzichter, leveranciers, onderaannemers, nutsbedrijven en gemeente en dergelijke, zodanig dat een tijdige en effectieve afronding van het project gewaarborgd is;
• Signaleren van meer- en minderwerk en op de hoogte zijn van en bijsturen op de financiële ontwikkeling van het project;
• Coachen van de medewerkers in de uitvoeringsteams;
• Zorgdragen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (gedelegeerd V&G-verantwoordelijke).

Opleiding: MBO/HBO werk- en denkniveau
Competenties: Besluitvaardig. In staat te motiveren. Creatief en oplossingsgericht.
Ervaring: Leidinggevende ervaring op de bouwplaats. Zeer gedegen kennis en ervaring op het gebied van bouwprocessen, bouwmethodieken, bouwfysica, bouwtechnieken en bouwstoffen.

Interesse?: Mail je sollicitatiebrief met CV naar: [email protected]

stabo_logo_2015_def

Gildenweg 27, 1695 GD Blokker

0229 232 693

Facebook
Twitter
YOUTUBE
Klanten portal