Sterk in utiliteitsbouw

stabo_logo_2015_def

Naast woningbouw en seriebouw, agrarisch bouwen en duurzaam bouwen is Stabo ook sterk in utiliteitsbouw. Een bijzondere discipline, omdat het veel kennis en ervaring vereist op het gebied van interne processen, logistiek, ergonomie en menselijk handelen in een werkomgeving. Van doorslaggevend belang voor het welslagen van dergelijke bouwprojecten is een goed inlevingsvermogen in de opdrachtgever en goed overleg tussen alle betrokken partijen.

Stabo heeft inmiddels veel kennis en ervaring op het gebied van uitiliteitsbouw en zorgt er derhalve voor dat het resultaat van het goede overleg optimaal wordt vertaald in het gebouw. Niets wordt daarbij aan het toeval overgelaten. Het gaat er namelijk vooral om dat de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers van het pand optimaal kunnen functioneren in het opgeleverde pand.

Gildenweg 27, 1695 GD Blokker

0229 232 693

Facebook
Twitter
YOUTUBE
Klanten portal